Regulamin Programu Stałego Klienta Restauracji LOCOMOTIVA

zlokalizowanego 64-200 Wolsztyn przy ul. 5 STYCZNIA 33 

1. Wprowadzenie

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Programu Stałego Klienta  oferowanego przez Restaurację LOCOMOTIVA (zwanymi dalej „Organizatorem”).

2. Program Stałego Klienta Restauracji LOCOMOTIVA  prowadzony jest w ramach systemu TopLoyality („Program”)

2.1. Organizator oferuje uczestnikom Programu (klientom korzystającym z kart w ramach Programu, „Uczestnik”) możliwość korzystania z kart lojalnościowych w systemie TopLoyality.

2.2. Operatorem programu lojalnościowego jest firma Webspine Polska Sp. z o.o. („Operator”)

2.3. Program Lojalnościowy w ramach systemu TopLoyality polega na gromadzeniu przez jego Uczestników punktów w postaci zapisu elektronicznego w systemie komputerowym obsługiwanym przez Operatora. Wartości punktowe są nadawane Uczestnikowi w trakcie używania przez niego nośnika informacji, w postaci karty z  paskiem magnetycznym oraz kodem kreskowym („Karta”), zarejestrowanego w Programie w placówce handlowej Organizatora. Karty wydawane są stałym klientom Restauracji Locomotiva.  Karty nie są kartami płatniczymi i nie mogą służyć dokonywaniu płatności.

2.4. Punkty mogą być wymienione na nagrodę ufundowaną przez Organizatora. Łączna wartość punktów, która może być jednorazowo wymieniona przez Uczestnika na nagrody jest wolna od podatku do wartości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

2.4.1.Punkty przyznawane są za zakupy dokonane w placówkach Organizatora oraz przy zamówieniu z dowozem z wyłączeniem napojów alkoholowych.

2.5. Organizator przyznaje 1 punkt za każde wydane w jego placówkach 15,00 zł. Po uzbieraniu przez Uczestnika 60 punktów, jest on uprawniony do odebrania 1 nagrody  zgodnie z pkt 2.6. Nagroda wydawana jest jednorazowo.

2.6. W zamian za uzbierane punkty, Uczestnik ma możliwość bezpłatnego odebrania 1 nagrody tj.: klientowi uruchamiany jest tzw. rachunek otwarty na kwotę nie wyższą niż 80,00zł. Oznacza to, że Klient wybiera towar dostępny w lokalu Organizatora na kwotę nie wyższą niż 80,00zł i za niego nie zapłaci.

2.7. Przy odbiorze nagrody Klientowi nie jest wydawana reszta. Jeśli Klient dokona wyboru towaru na kwotę wyższą niż 80,00zł, jest on zobligowany do dopłaty.

3. Uczestnicy

Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski, dokonująca transakcji w placówkach Organizatora.

4. Korzystanie z programu lojalnościowego

Uczestnik ma możliwość wykonywania następujących czynności:

a) uzyskiwania punktów na zasadach określonych w Regulaminie poprzez dokonywanie zakupów w sklepach Organizatora z wykorzystaniem karty.

b) odbioru nagrody jak w pkt 2.6.

5. Nośniki informacji

5.1. Nośnikiem informacji oraz identyfikatorem Uczestnika są karty z paskiem magnetycznym i kodem kreskowym zawierające unikalny numer jednoznacznie identyfikujący Uczestnika. Karty wydawane są w placówkach Organizatora.

5.2. Karta zawiera następujące elementy oraz informacje:

a) pasek magnetyczny zawierający zapis jej numeru i elementy zapewniające unikalność Karty.

b) kod kreskowy zawierający numer karty i maksymalną datę ważności Karty – znajduje się na rewersie karty.

c) 16 znakowy numer karty wydrukowany na awersie Karty.

6. Oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności.

Uczestnik odpowiada za wszelkie swoje działania, polegające na użyciu Karty w sposób nieprzewidziany w Regulaminie oraz poza placówką Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

Regulamin dostępny jest na www.restauracjalocomotiva.pl

Podążaj za nami